ต้อนรับสื่อมวลชน ณ Wine Connection Deli & Bistro สาขา Central Festival Chiang Mai

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา Wine Connection Deli & Bistro สาขา Central Festival Chiang Mai...