แวะชมไร่สตรอเบอร์รี่ ดอยอ่างขาง

info. ดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เคยกินแต่สตรอเบอร์รี่...