ปล่อยโคมไฟทั่วฟ้าเชียงใหม่ สะเดาะเคราะห์หรือสะกิดเคราะห์ของคนอื่นกันแน่!!

เมื่อเทศกาลลอยกระทงมาถึง ทุกหัวมุมของเชียงใหม่ถูกประดับประดาไปด้วยโคมไฟรูปทรงสวยงามต่างๆ...