Delightful ! ประสบการณ์การพักผ่อนสุดฮิป กินอิ่ม นอนหรู@ดุสิตดีทู เชียงใหม่

Info :  โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ 100 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ โทร. 053-999999...