ใส่บาตรเช้านี้ที่ประตูเชียงใหม่

ครั้งสุดท้ายที่คุณใส่บาตรคือตอนไหน? วันเกิดครั้งล่าสุด วันพระสามวันที่ผ่านมา...