“อินสดารีสอร์ท” – บรรยากาศยุโรปในเมืองกุหลาบเวียงพิงค์

อันตัวข้าพเจ้าเองนั้นไม่ค่อยสบโอกาสจะประพาสต่างถิ่นเท่าใดนัก คงเป็นเพราะเป็นคนติดบ้าน ติดธุระ...