โรตีป้าเด : โรตีรสชาติเท่ห์ๆ ที่คุณต้องลอง!

โรตีแผ่นใหญ่ๆ ใส่ทั้งไข่ ใส่ทั้งนม โรตีแผ่นกลมๆ ใส่ทั้งนม ใส่ทั้งไข่  info. หน้าวัดมหาวัน อ.เมือง...