เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์แนะนำ JURASSIC WORLD หนังดีต้องดูในระบบ IMAX เท่านั้น

           เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่ ขอแนะนำหนังเข้าใหม่สัปดาห์นี้...