ฉลองเทศกาลแห่งความรักกับมนต์เสน่ห์เมืองล้านนา ที่ดาราเทวี เชียงใหม่

       โรงแรมดาราเทวีเชียงใหม่...