บางกอกแอร์เวย์สเสนอโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ – เชียงใหม่ และ เชียงใหม่ – กรุงเทพ ไปก

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเสนอโปรโมชั่นต้อนรับลมหนาว บัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ เส้นทางกรุงเทพ...