Major Update! ประจำสัปดาห์วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2561

ชมภาพยนตร์ กลางแปลง ราคาเดียว 79 บาท เฉพาะสาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1...