เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่ ขอแนะนำภาพยนตร์เข้าฉายวันที่ 6 – 11 ส.ค.58

       เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่ แนะนำหนังเข้าใหม่สัปดาห์นี้ Movie Recommend >>...