พันพรรณ มังสวิรัติ เพื่อสุขภาพที่วัดสวนดอก เชียงใหม่

info. วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม เมื่อต้นปีที่ผ่านมา...