เทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมภาคีจัดโครงการ Safety Zone

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่...