กิจกรรมสำรวจนกปิ๊ดจะลิวเชียงใหม่ ปี 2559

เมื่อเวลา 07:00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559  ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา...