Outdoor Summer Movie Night

คุณจะรู้สึกอย่างไร? เมื่อได้นอนดูหนังติดริมแม่น้ำปิง โครงการบ้านโบราณเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Outdoor...