สมัครงานที่โกมิว ไม่เคยขอดู Transcript อะไรทั้งนั้น

  Gomew ผมไม่เชื่อว่าสถานศึกษา หรือวุฒิการศึกษา แม้แต่สาขาที่ร่ำเรียนมาจะกำหนดอนาคตของคนได้...