Tag: แอ่วเฮือน เยือนผญา

ขอเชิญร่วมโครงการลานสรวงข่วงศิลป์

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญร่วมโครงการลานสรวง ข่วงศิลป์...

แถลงข่าว “แอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา”

สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา...

Loading

Pin It on Pinterest