แลงมาพาไปชิม “ลาบดีขม ประมวลเจ้าเก่า หลังวัดพระสิงห์”

info. หลังวัดพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 083-5825428 ราคาเริ่มต้นที่ 10 บาท...