แอพสมศรี

BANANA CODING  software house เชียงใหม่

BANANA CODING software house เชียงใหม่

BANANA CODING เป็นบริษัทที่รับเขียนโปรแกรมให้กับทั่วโลก ซึ่งที่แห่งนี้เป็นโอกาสสำหรับน้องนักศึกษาที่จบใหม่ชาวเชียงใหม่ที่จะได้มาทำงานที่ถือว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ตัวจริงที่นี่ซึ่งเขาต้องการที่จะรับนักศึกษาเข้าทำงานในบริษัทถือเป็นโอกาสแล้วไม่ต้องเข้าไปทำงานกรุงเทพหรือที่ไกลๆ ไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้ก่อตั้งและ...

Popular Post

ADVERTISEMENT