เทศกาลอาหารฮ่องกง ตลอดเดือน กันยายน 2556

โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่ ภูมิใจเสนอ เทศกาลอาหารฮ่องกง  ตลอดเดือน กันยายน  2556...