แถลงข่าวเทศกาลดนตรี “ลำปางหนาวมาก Acoustic in the Garden”

 คุณสรุภี ขันอาษา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง พร้อม คุณอนุวัตร...