Tag: แจ่ง

แจ่งเมืองเชียงใหม่ รู้เอาไว้ก็ดี

“หัวใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่ง ตรงที่มีแร้งเฝ้าคอย..เฝ้าคอย” ขอสลับไปเป็น ...

เรื่องจริงที่ยังสงสัย บอกได้ที่เชียงใหม่เท่านั้น

เมื่อมาอยู่ต่างที่ ต่างถิ่น เป็นธรรมดาที่สภาพแวดล้อมต่างๆรอบตัว ที่เราพบเจอมักจะแปลกหู...

Loading

Pin It on Pinterest