ฮักนะเฮอร์ชีส์ มีตี้เซเว่นเท่านั้น!!

ฮักนะเฮอร์ชีส์ มีตี้เซเว่นเท่านั้น!! . ขนาดหมอผียังชอบกินเฮอร์ชีส์ แล้วคนน่ารักอย่างพี่...