นั่งเฮลิคอปเตอร์เที่ยว มันเฟี้ยวดีแท้เหลา!

คนเราเกิดมาใช้ใช้ชีวิตไม่สนุก เขาบอกว่าเสียชาติเกิดนะครับ ก็แหม เกิดมาทั้งทีก็ควร...