เวียตเจ็ทเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทาง ญาจาง – โซล

กรุงเทพฯ 7 ธันวาคม 2560 – สายการบินเวียตเจ็ทเริ่มเปิดบริการเที่ยวบินปฐมฤกษ์...