ลูกเสือลายเมฆ สมาชิกใหม่สวนสัตว์เชียงใหม่

    ข่าวดีอีกแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ลูกเสือลายเมฆ สมาชิกใหม่ของสวนสัตว์เชียงใหม่...