เสน่ห์ธรรมชาติ เสน่ห์ล้านนา เสน่หาเวียงพิงค์ 2555 (2)

    เป็นผลงานแสดงเดี่ยว ครั้งที่ 9 ของ เจ สุรเสน กับผลงานจิตรกรรมถ่ายทอดความงามในทิวทัศน์ภาคเหนือ...