Narada Expert Beauty Center 6th Anniversary บริจาคใหญ่ คืนกำไรให้สังคม

นารดาคลินิก ฉลองครบรอบ 6ปี คืนกำไรสู่สังคม มอบเงินสนับสนุนแก่ 7 องค์กร ในจังหวัดเชียงใหม่ และขยายพื้นที่ให้บริการด้านความงามสู่ความเป็นเลิศในภาคเหนือ Narada Expert Beauty Center ซึ่งให้บริการเสริมความงามครบวงจร ทั้งใบหน้า,รูปร่าง,สัดส่วน ด้วยเทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ผสมผสานศาสตร์และศิลป์ของทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10ปี นารดาคลินิกเสริมความงาม เชียงใหม่ เริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือน พฤษภาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน เราให้คำปรึกษาและให้บริการด้านความงาม โดยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ รวมถึงการคัดสรรนวัตกรรม เทคโนโลยี และเวชภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองทั้งในและต่างประเทศ มีทั้งหมด 2 สาขา ได้แก่ สาขา เจ็ดยอด-ศูนย์แสดงสินค้า นานาชาติ และ สาขารวมโชคมอลล์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. เนื่องในโอกาสครบรอบ 6ปีของคลินิก เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าและตอบแทนสังคม ทางคลินิกจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดกิจกรรม “คืนกำไรสู่สังคม” ด้วยการมอบเงินทุนสนับสนุนให้แก่ 7 องค์กร ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ […]

reviewchiangmai

June 5, 2019