สืบสานวิถีชีวิตแห่งความเชื่อ เทศบาลแม่เหียะ จัดประเพณีเลี้ยงดง

เทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีเลี้ยงดง หรือการเซ่นสรวงดวงวิญญาณผีในป่า...