เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต้อนรับสมาชิกใหม่เป็นลูกเม่นเผือกแอฟริกา

ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงค์นคร องค์การมหาชน...