เมื่อฝรั่งนุ่งลิงเขียวเดินเที่ยวสงกรานต์

 คนไทยนิก็แปลกนะครับ วัฒนธรรมไทยอะไรที่มีมากันตั้งแต่สมัยก่อน หากปล่อยมันทิ้งไว้เฉยก็จะเฉยตาม...