การพ้นสภาพการเป็นพนักงานของนายชนวีร์ นันติแสง (เมย์)

ในฐานะ CEO และเจ้าของบริษัท ผมเคยไล่คนออกไปก็ไม่น้อย คนทำงานแล้วลาออกไปก็เยอะ...