งานเปิดตัว เศรษฐสิริ สันทราย วันที่ 24 ตุลาคม 2556

งานเปิดตัว “เศรษฐสิริ สันทราย” โครงการบ้านเดี่ยวแห่งแรกจากแสนสิริในจังหวัดเชียงใหม่...