แสนสิริเปิดโครงการ ‘ดีเวียง สันติธรรม’ ตอบสนองการใช้ชีวิตสุขสบายอย่างมีเอกลักษณ์

แสนสิริเปิดโครงการ ‘ดีเวียง สันติธรรม’ สร้างเสร็จสมบูรณ์ 100%...