ไส้ ตับ หมูย่างข้างทาง ลองแบบนี้บ้างก็ดีที่เชียงใหม่

info.ถนนราชอุทิศ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่(ถนนราษฎ์อุทิศ ก่อนถึงโรงแรมศิริปันนา ซัก 200 เมตร)...