5 อำเภอชายแดน จ.เชียงใหม่ เตรียมทำแผนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ระบุ 5...