แถลงข่าวเปิดงาน เทศกาล เที่ยวไทย 5 ภาค เชียงใหม่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวเปิดงาน เทศกาล เที่ยวไทย 5 ภาค 2556 ที่จังหวัดเชียงใหม่...