พาพ่อมาอิ่มกายอิ่มใจ โปรโมชั่นพิเศษ มา 5 จ่าย 4 ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง

          วันพ่อปีนี้ อิ่มกาย อิ่มใจ…โปรโมชั่นพิเศษเพื่อพ่อ กับติ่มซำ มา 5 จ่าย 4...