เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @เชียงใหม่ ๒๕๕๖

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) กำหนดจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ภายใต้...