“เทศกาลชมสวน (Flora Festival 2015) ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

                สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ...