เคล็ดลับการเที่ยวในช่วงเทศกาล ฉบับคนหูเหล็ก

ช่วงหน้าเทศกาลเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่า เป็นเทศกาลช่วงแห่งการแย่งกันกิน แย่งกินเที่ยว...