สุขสวัสดิ์มอบเก้าอี้สนามให้กับเชียงใหม่ ซู อควาเรียม

นางสาววิลานี   จันทร์สว่าง ประชาสัมพันธ์ เชียงใหม่ ซู อควาเรียม แจ้งว่า เมื่อวันที่ 11...