ฮ่องกง เอ็กซเพรสฉลองเส้นทางใหม่สู่เชียงราย ด้วยราคาพิเศษ 339** บาท ในทุกเที่ยวบิน!

ทางสายการบิน HK Express ความยินดีที่จะแถลงถึงจุดหมายปลายทางแห่งใหม่...