นิทรรศการในครั้งนี้เป็นการแสดงงานครั้งที่ 2 ของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ในจังหวัดเชียงราย

       นิทรรศการในครั้งนี้เป็นการแสดงงานครั้งที่ 2 ของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ในจังหวัดเชียงราย...