ผิดหวังที่เที่ยว เพราะภาพสวยๆจากสื่อ

เขาบอกว่าเวลามองอะไรอย่ามองกันแค่เปลือกนอก ให้มองกันถึงข้างใน...