กินข้าวที่ โรงอาหาร อมช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  พิกัด : โรงอาหาร อมช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่...