รีวิวเชียงใหม่ท้าประลอง “อร่อยเด็ดเผ็ดร้อนทะลุแดด” แล้วลิ้นของคุณจะลุกเป็นไฟ!!!

        คงไม่ต้องบรรยายว่าเชียงใหม่ตอนนี้ร้อนแค่ไหน...