ห้ามนำถังน้ำขึ้นกระบะเล่นสงกรานต์ เพื่ออะไร?

เห็นข่าวครั้งแรกที่บอกกระทรวงมหาดไทย เตรียมคุมเข้มห้ามนำถังน้ำขึ้นกระบะเล่นสงกรานต์...