สือเซียนต้า (十仙大) รวม 10 ยอดฝีมือ เทพเจ้าอาหารจีนเมืองเชียงใหม่

      ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 4,000 ปีของประเทศจีน...